Polska jednym z najbardziej wykluczonych cyfrowo krajów UE. 15 proc. Polaków nigdy nie korzystało z internetu

0
7

Choć poziom włączenia cyfrowego jest coraz większy, to Polska wciąż pozostaje jednym z najbardziej wykluczonych cyfrowo krajów Unii Europejskiej. Problemem, zwłaszcza w dobie dynamicznego rozwoju usług cyfrowych, pozostaje też prędkość łączy, z jakich korzystają Polacy. 92 proc. osób uważa, że najlepsze możliwości daje łącze światłowodowe, ale tylko co trzeci z ankietowanych z takiego łącza korzysta. Barierą utrudniającą proces włączenia cyfrowego pozostają przede wszystkim koszty.

– Liczba osób, które korzystają w Polsce z szybkiego, stabilnego internetu światłowodowego, to 61 proc. To jest niewiele. Z tej grupy, która ma możliwość korzystania z szybkiego internetu, aż 43 proc. z tego nie korzysta. Natomiast patrząc jeszcze szerzej, nie tylko na internet światłowodowy, ale na całość korzystania z internetu, to musimy pamiętać, że w 37-milionowej Polsce 3,8 mln Polaków nie korzysta, nie ma dostępu bądź nie chce. To jest ogromna liczba i wiele przed nami do zrobienia – informuje w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost, firmy specjalizującej się w budowie i zarządzaniu otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH w Polsce.

Z danych Federacji Konsumentów wynika, że dostęp do internetu ma 92 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej dowiadujemy się natomiast, że rośnie odsetek gospodarstw, które mają dostęp do łączy o wysokiej przepustowości. W 2020 roku dostęp do nich miało 59 proc. Polaków, rok później już 67 proc. Co czwarty ankietowany korzystał w 2021 roku z łączy mobilnych.

W gronie wykluczonych cyfrowo-społecznie największą grupę, bo liczącą aż 3,6 mln osób, stanowią ludzie w wieku 45–74 lat. 15 proc. Polaków nigdy nie korzystało z internetu. To piąty najgorszy wynik w Unii Europejskiej.

– Postawiliśmy sobie za cel, żeby doprowadzić do włączenia cyfrowego jak największej liczby Polaków, i robimy to dwojako. Po pierwsze, budując naszą szybką sieć światłowodową w miejscach, gdzie wcześniej było to niedostępne, ale są takie osoby, które, nawet jak zbudujemy tę sieć, nadal nie chcą korzystać z internetu. Dlatego dla tych osób prowadzimy szereg kampanii informacyjnych, edukacyjnych, które pokazują, dlaczego korzystanie ze światłowodu może polepszyć życie każdego człowieka – dodaje Marta Wojciechowska.

  Ochrona przed deepfake’ami staje się coraz pilniejszą potrzebą. Innowacyjna technologia pozwoli zapobiec fałszowaniu mowy

Do grup społecznych, które są najbardziej dotknięte problemem wykluczenia, zalicza się, oprócz seniorów, osoby niezamożne (2,74 mln osób o dochodach nieprzekraczających 2,5 tys. zł), a także mieszkańców wsi (2,5 mln osób). 

– Koszty walki z wykluczeniem cyfrowym są ogromne. Koszt budowy infrastruktury światłowodowej w miejscu, które było do tej pory wykluczone, versus koszt budowy w miastach jest pięciokrotnie wyższy. Istnieje ryzyko, że sytuacja, w której się znajdujemy teraz, czyli wzrost kosztów energii, materiałów, wynagrodzeń, może mocno przystopować dalszy rozwój infrastruktury, budowę szybkiej infrastruktury światłowodowej. Musimy mówić też o urealnieniu cen naszych usług, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ponosić straty, a inwestować nadal chcemy – wskazuje prezeska Fiberhost.

Z badania przeprowadzonego przez agencję Yotta na zlecenie Fiberhost, w którym respondentami było ponad tysiąc pełnoletnich Polaków, wynika, że 92 proc. osób uważa światłowód za najlepsze łącze. Dwie trzecie respondentów chciałoby mieć światłowód, a 61 proc. z nich ma taką możliwość. Tymczasem podłączonych do sieci światłowodowej jest tylko nieco ponad jedna trzecia ankietowanych. 96 proc. osób posiadających światłowód krócej niż dwa lata jest natomiast zadowolonych z poprawy prędkości internetu.

Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/polska-jednym-z,p1456644684