Trójwymiarowe modelowanie zabytków może tchnąć w nie nowe życie. Technologia pozwala m.in. odrestaurować budynki grożące nawet zawaleniem

0
241

Skanowanie laserowe budynków pozwala nie tylko wiernie zarejestrować ich kształt i wygląd, lecz także stanowi bazę do stworzenia modelu 3D, który można uzbroić w informacje architektoniczne i historyczne. Dzięki temu wszystkiemu można ograniczyć koszty i uprościć proces inwestycyjny. Szczególnie ważnym zastosowaniem tej technologii jest zarządzanie obiektami zabytkowymi. Dzięki niej będzie możliwe m.in. odtworzenie układu średniowiecznego miasta, nad czym pracują polscy naukowcy.

– Jeśli modernizujemy wybrany obiekt historyczny, to najczęściej informacje o takim budynku są rozproszone w archiwach i przechowywane w różnych formach: papierowych i elektronicznych. Ich status i jakość często są nieznane. Dokumentacja tworzona jest przez uprawnionych specjalistów, a każdy z nich pracuje własnymi narzędziami, we własnych standardach branżowych. W przypadku rozpoczęcia inwestycji,] zebranie wszystkich materiałów jest trudne – mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Agnieszka Struś z 3D Scanners.

Rozwiązaniem, które pozwala na zintegrowanie danych o obiekcie i zapewnienie kontroli nad jego procesem konserwacyjnym, jest zdigitalizowanie kluczowych informacji o nim i naniesienie na trójwymiarowy model. Pozwala na to technologia HBIM, dzięki której możliwa jest wielowymiarowa integracja danych geometrycznych z niegeometrycznymi.

– Pracujemy najczęściej z prywatnymi inwestorami, którzy realizują plany adaptacji cennej historycznie architektury do nowych celów użytkowych, najczęściej hotelowych i handlowych, chcąc zachować o nim pełną informację. I wówczas wykorzystywany jest HBIM – przeniesienie obiektu rzeczywistego do formy cyfrowej, podpięcie informacji jakościowych o charakterze czysto budowlanym, jak również historycznym, pod tworzony model 3D – mówi Agnieszka Struś.

W cyfrowym modelu znajdują się więc informacje o rzeczywistej konstrukcji czy warstwach, z jakich się ona składa. To również informacja o zapisach archiwalnych, naniesienie dokumentacji technicznej czy wyników badań archeologicznych.

Technologia ta jest właśnie wykorzystywana przez polskich naukowców w pracach związanych z rekonstrukcją układu starożytnego cypryjskiego miasta Nea Pafos. Jednak nie jest jeszcze wdrażana na szerszą skalę w procesie konserwacji rodzimych zabytków.

  Polscy naukowcy dołączą do przełomowego projektu kosmicznego. Nowy teleskop pozwoli zbadać Wszechświat głębiej niż kiedykolwiek wcześniej

– Na polskim rynku jest jeszcze niska świadomość tego, że istnieją narzędzia i są dostępni wykwalifikowani specjaliści, którzy wspierają takie działania. Pomimo tego, że w cały proces przygotowania modelu należy włożyć dużo pracy, to późniejsze wykorzystanie go w procesie inwestycyjnym ogranicza koszty związane z błędami, kolizjami i kłopotami w komunikacji – przekonuje ekspertka z 3D Scanners.

Zebranie wszystkich kluczowych danych o obiekcie w jednym miejscu likwiduje problem związany z niejednolitymi nośnikami, na jakich tradycyjnie są one przechowywane, dostępem do źródeł archiwalnych czy formatami plików, które są niekompatybilne ze wszystkimi systemami informatycznymi.

– Tworzone przez nas modele BIM czy HBIM są koordynowane międzybranżowo i przygotowywane tak, aby zapewnić odpowiednią operacyjność modelu 3D. BIM to również ramy do współpracy. Nie tylko wiernie przedstawiamy wygląd istniejącej tkanki historycznej, infrastrukturalnej, ale również umożliwiamy inwestorowi prowadzenie złożonych analiz działań w różnych scenariuszach. Dla nas i naszych partnerów jest to idealne rozwiązanie do działań ochrony dziedzictwa, zarządzania modernizacjami i badań – podkreśla Agnieszka Struś.

Przykładem kompleksowego wykorzystania HBIM w procesie rewitalizacji i zintegrowanego zarządzania obiektem jest przebudowa kompleksu Palazzo Remondini we Włoszech. Budynek groził zawaleniem. Stworzenie cyfrowego modelu pozwoliło natomiast nie tylko na odrestaurowanie go, lecz także uwzględnienie w tym procesie danych sejsmicznych, poprawę efektywności energetycznej i zapewnienie dostępu do pełnej dokumentacji związanej z konserwacją.

Źródło: https://innowacje.newseria.pl/news/trojwymiarowe-modelowanie,p413533070